Pages Menu

About Us

             บริษัท พริ้นท์ออนไลน์ จำกัด เป็นผู้นำทางด้านซอฟแวร์และที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการในการผลิตและปฎิบัติงานทางด้านงานพิมพ์ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้ ด้วยซอฟแวร์ที่ตรงตามความต้องการของประเภทอุตสาหกรรมการพิมพ์และไม่ซ้ำใคร สามารถตอบสนองการวิเคราะห์เพิ่มยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนทางการผลิตรวมถึงการปรับปรุงการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที

              วัตถุประสงค์หลักของเราคือการลดเวลาในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานและเพื่อเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับระบบทั้งหมดโดยการบริหารจัดการระบบได้ดีขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อความเป็นเลิศทางด้านซอฟแวร์สิ่งพิมพ์

               ทีมซอฟแวร์ พริ้นท์ออนไลน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์และ e-business เป็นผู้ให้บริการซอฟแวร์ตั้งแต่ปี 1995 และมีความรู้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ,เทคโนโลยี่อินเตอร์เน็ตและการเขียนโปรแกรมที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาซอฟแวร์ที่ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ

               บริษัท พริ้นท์ออนไลน์ จำกัด ก่อตั้งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2004 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานบริหารการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์, รวมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นคนก่อนตั้งขึ้น และมีการพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

               เป้าหมายของบริษัท พริ้นท์ออนไลน์ คือการเป็นผู้ให้บริการครบวงจรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และสามารถตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจในประสิทธิภาพของซอฟแวร์และบริการของเรา